ცხოველთა სასაკლაო
ცხოველთა სასაკლაო
ცხოველთა სასაკლაო
 ჩვენს კომპანიაში ცხოველების სახორცედ დაკვლა მათი რეალიზაციის მიზნით წარმოებს   მხოლოდ სასაკლაოებზე ვეტერინარულ-სანიტარული ზედამხედველობის ქვეშ.
 ცხოველთა მისაღებ ბაზაში (ეზოში) მოწყობილია  ღია და დახურული შესარეკი ბაკები, სადაც წარმოებს ცხოველების დაკვლისწინა ვეტერინარული შემოწმება. 
 საწარმოო კორპუსში განლაგებულია  დასაკლავ-დასამუშავებელი დარბაზი და  მაცივარი.  აქვე  გამოიყოფა ოთახი ვეტერინარი სპეციალისტებისათვის. 
სავაჭრო და სასაწყობო ფართები
სავაჭრო და სასაწყობო ფართები
სავაჭრო და სასაწყობო ფართები
ძეხვის საამქრო
ძეხვის საამქრო
ძეხვის საამქრო
ფერმა
ფერმა
ფერმა